VMware FORUM 2018

  • 0

VMware FORUM 2018

vForum Beograd

Transformacija u akciji

VMware vFORUM 2018 predstavlja dan kompletno ispunjen inovacijama koje će vam pomažu da se ubrza digitalna transformacija preko softverski definisanog pristupa poslovanju i IT-u. Cilj događaja je da pokaže na koji način može da se poboljša brzina poslovanja modernizovanjem data centara i integrisanih javnih cloud- servisa, kao i kako da doživite izuzetno iskustvo podsticanjem sigurnog digitalnog radnog okruženja.

BlackBox tim organizovao vForum u Beogradu (Srbija). Organizacija je bila velika odgovornost i izazov za naš tim jer svakako predstavlja pre-sales aktivaciju i doprinosi korisničkom iskustvu. Inspiracija za organizaciju dolazi kroz sinergiju zajedničkih ciljeva i ideja koje prevodimo u realizaciju kako bismo postigli što bolje rezultate.
Ono što smo postigli kroz organizaciju vForum konferenciju je svakako:

• brand awareness – pojačanu vidljivost među stručnjacima iz industrije
• razmenu primera dobre prakse
• potencijal za povezivanje i izgradnju novih poslovnih odnosa

Usluge: Planiranje. Učestvovanje u kreiranju sadržaja. Vizuelni identitet. Web sajt. Brendiranje lokacije. Event manadžment.
Klijent: VMware Inc.

first-post-img2
first-post-img3
first-post-img6
first-post-img1
first-post-img2
first-post-img3
first-post-img3
first-post-img3
first-post-img3